Våra tjänster

Vi hjälper dig gärna med

Rekryteringstjänster

Kompetensbaserad rekrytering, förståelse för organisationens värdegrunder och potential för
hållbarhet i framtiden. Med dessa riktlinjer hittar vi dem korrekta kandidaterna för era personalbehov.

Konsulttjänster​

Engagemang, resultatinriktning och flexibilitet, med kort startsträcka hittar vi det ni behöver, när ni behöver det. Oavsett om det är interim eller permanent personal, vi erbjuder endast skräddarsydda konsulter som har ert uppdrag i fokus.

Matchningstjänster

Vi tillser dig personligen med dem komponenterna och kompetenserna du behöver för att skapa resultat i ditt studie -arbetssökande. Det kan vara allt från nytt CV, kunskaper inom Office paketet eller att gå igenom processen av en arbetsintervju. Vårt mål är att vägleda dig till en hållbar
framtid.

Strategi och rådgivning

För att förverkliga verksamhetsmål behövs rätt kompetenser och långsiktiga strategier implementeras. Genom att granska marknadsledarna kan vi planera era framtida behov i tidigt skede. Med ett tydligt upplägg
blir delmålen enklare att förverkliga vilket skapar en rak väg mot tillväxt.

Redovisningstjänster

Vi är en redovisningsbyrå med kompetens inom flera av dem mest aktuella bokföringsprogrammen samt deras integrationer. Vi arbetar alltid nära våra kunder för att förstå deras mål på ett lönsamt och hållbart sätt. Med vår breda kunskap och långa erfarenhet erbjuder vi ett stort utbud av tjänster som täcker era behov. Vi använder oss av moderna, digitala systemlösningar som automatiserar arbetsprocesserna för att öka vår effektivitet. Så låt oss tar hand om redovisningen, så du fokuserar på kärnverksamheten.

Rekryteringstjänster

Hel rekrytering

Vi utför profilanalyser som tillser allt som arbetsgivare efterfrågar för att skapa symbiotisk tillväxt i samarbetet.

Vi gör inga förhastade beslut, vi går inte på magkänsla, vi utgår endast från den objektiva informationen som arbetsgivaren tilldelat. Detta är för att kunna säkerställa en rättvis, opartisk och fördomsfri rekrytering eftersom jämställdhet på arbetsmarknaden är självklart för oss.

Genom att ha relationer på en personlig nivå till konsulten och arbetsgivaren skapar vi trygghet genom hela processen, vi ser till att underlätta på alla fronter med hållbarhet i fokus. Det ska inte vara jobbigt att vilja växa eller prova något nytt som företagare, därför ser vi till att bistå i alla rekryteringsärenden så ni kan utforska nya affärsmöjligheter i lugn och ro.  

Kandidatbemötande

Ett bra bemötande är något man gärna återvänder till. När vi hanterar kandidater som är arbetssökande ser vi till att göra upplevelsen värd deras tid, det ska aldrig kännas jobbigt att söka nya möjligheter. Oavsett om deras ansökan kommer med gott resultat eller negativt så gör vi upplevelsen till något positivt.

När företagsprofilen har bra Employer branding så skapar du kandidater som naturligt återvänder som arbetssökande eller arbetsgivare. Således skapar vi hållbara relationer med återvunnen arbetskraft. Detta ger oss möjligheten till feedback och konstant förståelse för vilka förbättringsmöjligheter vi har förbisett i tidigare möten.

Annonsering & kandidaturval

Att annonsera är inte bara att göra reklam med en profilbeskrivning. Vid annonsering gör vi en analys på dem olika kanalerna som garanterar träffsäkerhet när det kommer till den önskade målgruppen. Vi bemöter era önskemål och krav med marknadens utbud av annonseringsmedia således breddar vi ert urval av potentiella kandidater.
Rätt annonsering bemöts ofta med ett överflöd av intresseanmälningar och för att bespara er tid erbjuder vi även kandidaturval. Detta innebär att vi hjälper er med en första gallring och ett bra förslag på lämpliga kandidaterna, utifrån uppdragsgivarens efterfrågade kompetenser och riktlinjer.

Konsulttjänster

Hyr en konsult

Våra konsulter gör skillnad på arbetsplatsen. Vi erbjuder endast resultatgaranterade konsulter, genom ett brett nätverk har vi kandidater som är redo för uppdragen så fort dem presenteras. När ni behöver stöd såsom operativt, strategiskt eller administrativt så har vi alltid högkvalitativa-, flexibla- och snabba lösningar nära till hands.

Vi tänker alltid långsiktigt så vi kan garantera att upprätthålla kvalitén under hela samarbetet, oavsett om det är en tillfällig interimskonsult eller en ny kollega. Tillsammans skapar vi nya möjligheter för din verksamhet!

Interimskonsult

En interimskonsult är inte bara något tillfälligt, det är i vissa fall absolut nödvändigt. Vid behov kan en kortvarig lösning ha en långvarig effekt, antingen på delmomentet eller hela företaget.
Om ni behöver motivera ett team för ökad effektivitet, ersättning till en abrupt förändring inom ett nyckelområde eller en specialist till ett utforskande projekt.
Våra interimskonsulter besitter erfarenhet från tidigare uppdrag vilket gör dem redo att starta direkt. Med en färsk synvinkel kan nya möjligheter uppenbaras inom arbetsprocessen, planeringen eller slutmålets destination.
Vissa saker är omöjligt att förebygga, därför ska ni inte känna oro till arbetslivets många tillfälligheter.

Strategi och rådgivning

Planering skapar trygghet för framtiden. Att konstant släcka bränder är inte en hållbar lösning, eftersom det skapar tunnelseende och långvarig stress. Med en tydlig strategi för era framtida konsult eller rekryteringsbehov förebygger ni problematiska vägvalssituationer i ett tidigt skede.

Genom exakta analyser ser vi över vilka eventuella behov ni kan förbereda er för innan dem står på tröskeln. Bra framförhållning gör er vidsynta till vilka förbättringsalternativ som finns för just din verksamhet. 

I enlighet med tillgångar och värdegrunder framställer vi strategier som förverkligar din organisations specifika visioner.

Rekryteringsutbildning

Att rekrytera personal är nyanserat. Det är inte bara arbetsmarknaden som är tuff, högkvalitativ personal med rätt kompetenser är svårt att hitta.
Du som företagare letar alltid efter dem bästa kandidaterna under rekryteringsprocessen, det gör även konkurrenterna.

Med en ledande roll i företaget finns möjligheten att bedriva en rekryteringsprocess och det vi vill tillse dig med är rätt
förutsättningar för att nå det önskade resultatet. Våra utbildningar ger dig verktygen du behöver för att träffa rätt kandidater under rekryteringen. Vi vägleder er till förståelsen av
kompetensbaserad rekrytering och vikten av potentiell utveckling, eftersom resultatet ska vara hållbart för er nu och i framtiden. Utbildningen kan vara på distans eller hands-on beroende på er preferens, vi skräddarsyr upplägget för era verksamhets behov.

Kompetensstrategi

Du som företagare skapar olika målsättningar för att tillse verksamhetens tillväxt och utveckling, planen kan vara för det nuvarande året eller om 10 år.
Det vi hjälper dig med är att kartlägga vilken personal just du behöver för att säkra levande kompetenser genom hela resan. Med en kompetensstrategi matchar vi dem relevanta kompetenserna med er affärsstrategi för att tillse hållbar personal på rätt plats. Med en tydlig överblick av nuvarande och framtida behov kan ni utgå från ett kunskapsbaserat perspektiv vilket säkrar den önskade tillväxten i tidigt skede.
Resultatet blir att ni bibehåller en framförhållning till affärsstrategin så företagets grund alltid står stadigt. När du vet att din personal är utrustad med rätt kompetenser kan du släppa på tyglarna och brädda vyerna.

Matchningstjänster

Behöver du hjälp i ditt arbetssökande, vill du ha råd och verktyg för att komma igång?

För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker nya möjligheter, vi står redo med öppna dörrar. Ta kontakt med våra studievägledare /arbetsmarknadskonsulenter så tillser vi dina behov på en personlig nivå. Oavsett vilken del just du behöver hjälp med, tillsammans skapar vi trygghet i ditt arbetssökande.

Hos oss kan du förvänta dig strukturerad planering som formas efter dina kompetenser och din målsättning. Med dig i centrum skapar vi en överliggande behovsanalys på allting som är relevant utifrån din efterfrågan. Detta förtydligar din nuvarande position på vägen mot ditt uppsatta mål, samtidigt kartlägger vi dem delar som behöver prioriteras. Efter att dina behov har blivit bemötta matcha vår personal dig med tillgänglig tjänster eller studier.

Om möjligheten finns erbjuder vi även matchning med våra samarbetspartners, vilket kan leda till arbetsintervju som i bästa fall leder till anställning.
Tveka inte på att höra av dig, vi gör dina mål till våra mål.

Redovisningstjänster

Vi är en redovisningsbyrå med kompetens inom flera av dem mest aktuella bokföringsprogrammen samt deras integrationer. Vi arbetar alltid nära våra kunder för att förstå deras mål på ett lönsamt och hållbart sätt. Med vår breda kunskap och långa erfarenhet erbjuder vi ett stort utbud av tjänster som täcker era behov.
Vi använder oss av moderna, digitala systemlösningar som automatiserar arbetsprocesserna för att öka vår effektivitet. Så låt oss tar hand om redovisningen, så du fokuserar på kärnverksamheten.

Intern redovisning

Nästan alla företag kommer under sin tid antingen effektivisera eller centralisera sin finansiella verksamhet, expandera till nya områden eller hantera förändringar som följer av en fusion, inköp, försäljning eller liknande företagstransaktioner. Dessa saker kommer resultera i ett behov av redovisningsstöd.
Du kan lägga ut alla redovisningsaktiviteter utanför kärnverksamheten till vår redovisningskonsult, såsom transaktionsbearbetning samt grundläggande rapportering,
vilket frigör tid för din interna ekonomi- och redovisningsresurs för att fokusera på aktiviteter med högre mervärde.
Vi erbjuder dig konfidentialitet och erfarenhet, tillsammans med noggrannhet och aktualitet. Tjänsterna som utförs är löpande bokföring, momsredovisning, bokslut och
deklaration, dessa tjänster erbjuds som en helhet men kan även utföras enskild.

Extern rådgivning

Många företag upplever svårigheter i att etablera en balanserad finansiering av fasta avgifter och rörliga kostnader. Detta kan skapa oro inom företaget, onödig stress och växande skulder. Hos oss finner du erfarenhet från många branscher, ett personligt bemötande och objektiva lösningar som garanterar resultat. Vårt mål är att ge dig verktygen och kunskapen, både nu och i framtiden, för att göra smarta ekonomiska val som förbättrar din verksamhet.